Læs hele bogen her

Bogen er inddelt i 8 paradokser. Hvert paradoks indeholder 3 kapitler. 

Forudsætningerne

Vi har beskrevet 7 forudsætninger for, at du får det fulde udbytte af bogen:

1. Troen på det bedste i mennesket
2. Inspiration, frivillighed og tillid virker bedre end magt
3. Der findes en positiv intention bag enhver handling
4. Respekter andres model af verden
5. Vi er hele mennesker
6. Relationer erstatter hierarkiske organisationsformer
7. Vi lever i en verden med stigende kompleksitet

Læs om forudsætningerne her.

 

Paradoks 1. Hvis man vil lede andre, skal man kunne lede sig selv

Kapitel 1 – Hvad i alverden er en PisseGod Leder (læs her)

Kapitel 2 – Hvad er så en PisseGod Organisation (læs her)

Kapitel 3 – Led på den fede måde (læs her)

Paradoks 2. Hvis du søger magten over andre, kan du miste den over dig selv

Kapitel 4 – Har du smagt på magt (læs her)

Kapitel 5 – Hvad er så egentlig magt (læs her)

Kapitel 6 – Modgiften (læs her)

Paradoks 3. Hvis du vil have kontrol, må du selv slippe den

Kapitel 7 – Er det en illusion at være i kontrol (læs her)

Kapitel 8 – Mindre kontrol giver større robusthed (læs her)

Kapitel 9 – Sig nej til kontrol, men ja til noget andet (læs her)

Paradoks 4. Hvis du vil opnå mere, skal du gøre mindre

Kapitel 10 – Vær en nærværende leder (læs her)

Kapitel 11 – Lad op og vær i nuet (læs her)

Kapitel 12 – Spild (ikke) din tid (læs her)

Paradoks 5. Hvis du vil vise dit mod, skal du vise din sårbarhed

Kapitel 13 – Krigeren er den, der leder sig selv (læs her)

Kapitel 14 – Vær dig selv (læs her)

Kapitel 15 – Selvværdet gør dig robust (læs her)

Paradoks 6. Når du ønsker andres tillid, må du selv udvise den

Kapitel 16 – Tillid er fundamentet (læs her)

Kapitel 17 – Tryghed skal der til (læs her)

Kapitel 18 – Frihed under ledelse (læs den her)

Paradoks 7. Hvis du tror, du skal motivere andre, så lad være

Kapitel 19 Du behøver ikke at motivere mig (læs her)

Kapitel 20 Beslut, hvordan I vil beslutte (læs her)

Kapitel 21 Feedback – en kilde til læring (læs her)

Paradoks 8. Hvis du vil øge din bevidsthed, skal du mindske din ubevidshed

Kapitel 22 Kend dig selv før du leder andre (læs her)

Kapitel 23 Livslang bevidst og ubevidst læring (læs her)

Kapitel 24 Den udadrettede bevidsthed (læs her)