Læs hele bogen her

Bogen er inddelt i 9 paradokser med hver 3 kapitler. 

Forudsætningerne

Vi har beskrevet 7 forudsætninger for, at du får det fulde udbytte af bogen:

1. Troen på det bedste i mennesket
2. Inspiration, frivillighed og tillid virker bedre end magt
3. Der findes en positiv intention bag enhver handling
4. Respekter andres model af verden
5. Vi er hele mennesker
6. Relationer erstatter hierarkiske organisationsformer
7. Vi lever i en verden med stigende kompleksitet

Læs om forudsætningerne her.

 

Paradoks 1. Hvis man vil lede andre, skal man kunne lede sig selv

Kapitel 1 – Hvad i alverden er en PisseGod Leder (læs her)

Kapitel 2 – Hvad er så en PisseGod Organisation (læs her)

Kapitel 3 – Led på den fede måde (læs her)

Paradoks 2. Hvis du søger magten over andre, kan du miste den over dig selv

Kapitel 4 – Har du smagt på magt (læs her)

Kapitel 5 – Hvad er så egentlig magt (læs her)

Kapitel 6 – Modgiften (læs her)

Paradoks 3. Hvis du vil have kontrol, må du selv slippe den

Kapitel 7 – Er det en illusion at være i kontrol (læs her)

Kapitel 8 – Mindre kontrol giver større robusthed (læs her)

Kapitel 9 – Sig nej til kontrol, men ja til noget andet (læs her)

Paradoks 4. Hvis du vil opnå mere, skal du gøre mindre

Kapitel 10 – Vær en nærværende leder (læs her)

Kapitel 11 – Lad op og vær i nuet (læs her)

Kapitel 12 – Spild (ikke) din tid (læs her)

Paradoks 5. Hvis du vil vise dit mod, skal du vise din sårbarhed

Kapitel 13 – Krigeren er den, der leder sig selv (læs her)

Kapitel 14 – Vær dig selv (læs her)

Kapitel 15 – Selvværdet gør dig robust (læs her)

Paradoks 6. Når du ønsker andres tillid, må du selv udvise den

Kapitel 16 – Tillid er fundamentet (læs her)

Kapitel 17 – Tryghed skal der til (læs her)

Kapitel 18 – Frihed i ledelse (læs den her)

Paradoks 7. Hvis du vil have indflydelse, skal du give den til andre

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21Når du ønsker andres tillid, må du selv udvise den

Paradoks 8. Hvis du tror, du skal motivere andre, så lad være

Kapitel 22 Du behøver ikke at motivere mig (læs her)

Kapitel 23 Beslut, hvordan I vil beslutte (læs her)

Kapitel 24 Feedback – en kilde til læring (læs her)

Paradoks 9. Hvis du vil øge din bevidsthed, skal du mindske din ubevidshed

Kapitel 25 Øg din bevidsthed og opnå større selvindsigt (læs her)

Kapitel 26 Livslang bevidst og ubevidst læring (læs her)

Kapitel 27 Den ydre bevidsthed (læs her)

Overskrift

brødtekst

Paradoks 2. Hvis du søger magten over andre, kan du miste den over dig selv

KAPITEL

Her er teksten.
xxxxxxxx

Overskrift til en sektion

Her er teksten
Leise:
Leises historie fortsætter
xxxxxxxx
Brian:
Brians historie fortsætter
xxxxxxxx

Referencer

[Ref. 1]
[Ref. 2]
[Ref. 3]