FØRSTE PARADOKS:

Hvis man vil lede andre, skal man kunne lede sig selv

 

  • Vil du være en traditionel leder eller en PisseGod Leder?
  • Opbyg fællesskabet i en PisseGod Organisation
  • Opbyg trinvis dine kompetencer til at blive en PisseGod Leder

 

Pudsigt nok så beskrives ledelse og lederrollen stadig i litteraturen på en måde, så man skulle tro, at…

… når vi tager på job, så mister vi på magisk vis helt evnen til selvstændigt at kunne klare os igennem de næste mange timer,  uden der enten skal være en leder til stede og/eller en anden altid skal have det formelle ansvar for det, vi laver.

Og det uanset om vi arbejder individuelt eller i teams.

Det er da lidt mærkeligt.

Den beskrivelse af ledere og lederrollen vil vi gerne være med til at ændre.

 

Vi mennesker kan sagtens selv finde ud af at købe eller leje bolig, stifte familie og tage medansvar for at opfostre en hel generation af unge. Vi evner i Danmark at drive et rigt og frivilligt foreningsliv. Vi kan udmærket selv administrere andres og egne midler. Men så snart vi træder indenfor arbejdspladsens virtuelle eller fysiske mure, skulle vi tilsyneladende pludselig miste evnen og dømmekraften til at med-administrere firmaets midler og tage vigtige beslutninger om noget, vi ved mere om end andre. Måske ligefrem lade hjernen blive derhjemme? Med mindre, der står noget så eksotisk som ‘leder’ eller ‘manager’ på vores usynlige kasket.

Det er sikkert de færreste, der tager på job og forventer, at ens leder hver dag skal motivere teamet til at gøre det, alle er betalt for. I virkeligheden tager man sandsynligvis hjemmefra med lyst til at gøre sit bedste, til at tage ansvar, dygtiggøre sig i en bestemt retning, selv tilrettelægge sit arbejde, som man er uddannet til at gennemføre og som giver mening for hver enkelt – helt uden indblanding fra en daglig leder.

 

  • Overvej evt. inden du læser videre, om det motiverer dig at være med til at sætte mål og retning for dit område. At I sammen og selvstændigt i dit team (hvis du deltager i et) godt kan lave de gode løsninger?

 

Måske er der en helt oplagt årsag til, at ledelsesforskere danser rundt som katten om den varme grød og ikke ønsker at definere begreber som ledelse og lederrollen. De argumenterer, at ledelse er kontekstafhængigt og derfor ikke kan defineres (se fx bogen God Ledelse fra 2021 [Ref. 1] og note P1).

Kunne det imidlertid tænkes at være, fordi de to begreber er blevet bygget op omkring nogle teoretiske eller gammeldags normer, der ikke længere har hold i virkelighedens arbejdsmarked? Måske er det derfor, der findes så meget dårlig ledelse [ref. 2].

Dette tager vi et opgør med i denne bog.

Vi giver vores definition af ledelse og leder i kapitel 1.

Den røde tråd – hvad vil vi egentlig løse?

Den røde tråd i bogen handler bl.a. om, at vi ikke accepterer en præmis om at være leder i form at skulle bestemme over andre og være den, der tager alle vigtige beslutninger.

Vi vil igennem bogen forsøge at belyse, at det ganske vist er den gængse opfattelse hos mange, men også at det simpelthen ikke virker i dag i en kompleks og globaliseret verden, hvor kravene til at skabe resultater er på himmelflugt, selvom det kan måles, at produktiviteten rent faktisk er dalet (note P2). Verden er så at sige vokset fra tidligere tiders opfattelse af ledelse og lederskab i takt med at Industri 4.0 er startet.

Det kan ikke være rigtigt, at det skal være så forkert.

Altså, at der er så stor forskel på, hvad vi faktisk er i stand til og hvad ‘vores’ ledere forventes at skulle tage vare på for os som ‘deres’ medarbejdere. At sige ‘mine medarbejdere’ er godt nok mest en talemåde, men ord skaber virkelighed, så tænk lige over dette næste gang, du hører udtrykket mine medarbejdere: Kan man eje sine kollegaer (som vi foretrækker at kalde hinanden i denne bog)? Overvej evt. hvad det gør ved dig at læse “ledelse handler om, hvor god man gør andre“, som Christian Ørsted inviterer til i Berlingske den 29. maj 2022. Er det inspirerende at høre, at et andet menneske får løn for at gøre dig god? Eller vil du godt selv tage ansvaret for det. Kunne det tænkes at være endnu bedre, hvis vi sammen med vores eventuelle team udvikler os til et Drømmeteam, måske godt hjulpet på vej af en professionel vejleder, som vi selv har valgt?

Vi giver vores bidrag til, hvad man som ny eller uerfaren leder kan gøre fra nu af.

Vores invitation er, at det som ny eller kommende leder er relevant at starte med sig selv (note P3). Således at man ikke behøver at hænge fast i de traditionelle mønstre, sprogbrug og opfattelser om ledere og ledelse, med mindre det er et bevidst valg, man tager. Hvis du har taget et valg om ikke at ændre noget ved dig selv, så kan vi spare dig for en masse tid med at læse videre i denne bog.

Er du villig til at lede dig selv til at skrive under på dette papir?

 

Opsigelsesbrevet er inspireret af Tuff Leadership Training.

Peter Block og Peter Koestenbaum skriver i bogen Freedom and Accountability at Work, “if you believe in free will, then it’s nobody’s job to motivate anyone else. People either motivate themselves or they don’t.”

Er du villig til at lade andre lede sig selv?

I Paradoks 1…
… ser vi i bogens tre første kapitler på, at hvis man vil lede andre, må man først kunne lede sig selv til bl.a. at sætte spørgsmålstegn ved forældede opfattelser, der nærmest er blevet til overbevisninger (note P4). Selvom forskerne ikke definerer, hvad ledelse eller god ledelse er, så starter vi i kapitel 1 med at give vores bud på en PisseGod leder og PisseGod Ledelse. I kapitel 2 sætter vi ledelse i perspektiv af den sociale dimension. Ledelse foregår jo oftest i relation til andre, og selvom vi i denne bog primært beskæftiger os med individets ledelse, skal det sociale og hvordan man organiserer sig i strukturer tages med i betragtning ved en PisseGod Organisation. Vi skitserer i kapitel 3 kort, hvad man skal være opmærksom på at kunne som PisseGod Leder (også kaldet det indre lederskab). Du får i hvert af kapitlerne nogle Tips og Tricks og evt. øvelser til, hvad man konkret kan gøre for at klæde sig selv på til udfordringen med at stå i spidsen for initiativer.

 

Paradoks 1. Hvis du vil lede andre, skal du kunne lede dig selv

Læs kapitel 1

Hvad i alverden er en PisseGod Leder

Læs kapitel 2

Den PisseGode Organisation

Læs kapitel 3

Led på den fede måde

Brødtekst

Overskrift H3

Brødtekst Brødtekst