FJERDE PARADOKS:

Hvis du vil opnå mere, skal du gøre mindre

  • Det er en balancekunst at være tilstrækkelig nærværende
  • Fortid og fremtid hjælper dig ikke alene
  • Masser af arbejdsopgaver er spild af tid 

 

Tænker du nogen sinde på, om du gør nok?

Næh – ikke om du får nok fra hånden, anstrenger dig, og gør dig umage, eller ser travl ud med papirer under armen, hvis det var din første tanke.

Men gør du nok for at sanse og opleve fra nærmeste hold, hvad der sker omkring dig? Er det nemt for dig at inspirere andre eller er det ‘op ad bakke’, når du skal gå foran ved nye initiativer, som kræver store ændringer i folks liv og arbejdsliv? Ved du, om dine nære relationer og kollegaer har det godt i dit selskab (og er det noget, du ved, eller noget du gætter dig til)?

Hvor meget såkaldt ‘pseudoarbejde’ foregår der omkring dig? Altså aktiviteter, der er totalt spild af tid, fordi det ikke efterlader sig noget værdifuldt.

I paradoks 3 skrev vi om, hvordan ønsket om at tilkæmpe sig kontrol paradoksalt nok kan bevirke, at du mister kontrollen. På samme måde har vi identificeret et lignende paradoks, hvad angår vores ydeevne i almindelighed sammenlignet med, hvad vi selv og andre får ud af indsatsen.

Det er et faktum, at du rent faktisk kan opnå mere af noget ved at gøre mindre – samlet set i et holistisk verdenssyn. 

Do less – accomplish more

Udtrykket bruges af mange - fx Deepak Chopra

Her får du en populær og ofte brugt metafor, som er med til at illustrere nogle af fænomenerne, som vi kommer ind på i de næste 3 kapitler. Det er denne lille historie fra bogen Syv Gode vaner af Steven Covey:

På en tur i skoven møder du en skovarbejder, som har travlt med at fælde et træ. Men saven er gammel og sløv, og du kan se, at han arbejder ret hårdt.

Du er da nødt til at slibe saven, for ellers bliver du aldrig færdig”, siger du til ham.

Jeg har ikke tid til at holde pauser, for jeg skal fælde træet nu”, svarer han tilbage.

Her vil vi gerne have skovarbejderen til at slibe saven i stedet for at fortsætte arbejdet med en sløv sav. Det vil give mindre hårdt arbejde, men en mere effektiv arbejdsproces.

Det skal dog retfærdigvis siges, at Covey medtog historien som en metafor for det faktum, at man skal huske at vedligeholde sin produktionsevne (blive ved med at uddanne dig – også betegnet Livslang Læring). Men denne vinkling ligger nu også ganske tæt op ad paradoks 4. En skarp sav kræver nu engang færre bevægelser og mindre samlet energi og indsats for at save. 

 

“Hvis du vil opnå mere, skal du gøre mindre”… Hm… når vi som forfattere selv for en kort stund tager et par traditionelle lederbriller på, så går tankerne først i retning af:

Ja, det udsagn kender jeg godt fra dengang, jeg blev leder; det er mig, som skal have overblikket, og derfor lede og fordele arbejdet. Og jeg er rigtig god til at uddelegere, så derved gør jeg mindre selv.

Og ja, der var en gang. Men nu er det NU, vi tænker i retning af PisseGod Ledelse, hvor vi alle er ledere, og derfor står vi ikke alle og fortæller andre, hvad de skal gøre, så vi selv kan gøre mindre operationelt arbejde og få flere innovative tanker.

En af de pointer, vi gerne vil give dig med paradoksets tre kapitler er, at den PisseGode Leder er opmærksom på sig selv og sine omgivelser, sine tanker og handlinger, hvordan man virker på og sammen med andre mennesker og hvorvidt man er med til at skabe værditilførende resultater, når det virkelig gælder, både på det personlige plan og i arbejdslivet (som helst skulle hænge rigtig godt sammen).

Mange terapeuter og coaches minder om, at vi skal udvise nærvær og oprigtig interesse for andre samt at vi skal være til stede i nuet. Og det er netop dèt, som er nogle af redskaberne til at gøre mindre for at opnå mere. Vi vil komme ind på, hvad du kan gøre mere af og hvad du kraftigt skal overveje at gøre mindre af som PisseGod Leder og i bestræbelserne på at være et harmonisk menneske i almindelighed.

Den PisseGode Leder starter derfor med sig selv. Er opmærksom på at lytte på en god måde. Skaber et godt og trygt rum i samarbejdet med andre. Husker at lade batterierne op hver dag og give andre de samme muligheder og gode arbejdsvilkår. 

Tid er kostbar. Vi skal bruge den fornuftigt og med omtanke. Marketing-ekspert, Seth Godin, skriver den 2. januar 2022 i en blog noget interessant om begrebet tid og om at huske også at bruge den sammen med vores relationer:

 

Time doesn’t scale

That’s why it’s worth so much.

Sure, you can outsource. You can look for shortcuts. You can hire folks. You can use mailmerge. You can even send it to voice mail.

But all of these time shortcuts fail to express the thing we want the most.

Your time, my time, their time–we all get the same number of minutes per day.

If you spend them on someone, they can tell.

Seth Godin

De næste 3 kapitler starter med at belyse vigtigheden for alle, og specielt PisseGode Ledere, af at være nærværende i forhold til de mennesker, du omgiver dig med. Vi berører også begreberne fortid, nutid og fremtid og sætter specielt nuet i fokus for dig, der vil spare tid og gøre mindre for at opnå mere. I den forbindelse skal din hjerne fungere optimalt – den skal lades op, og det anviser vi dig nogle effektive teknikker til. Der er gennem årene opfundet mange særdeles effektive teknikker, der sikrer at man ikke spilder sin tid; dem afslører vi nogle af i kapitel 11 – således at du kan tage stilling til, om det er noget, du ønsker at begrænse i dit eget liv.

Paradoks 4. Hvis du vil opnå mere, skal du gøre mindre

Læs kapitel 10

Vær en nærværende leder

Læs kapitel 11

Lad op og vær i nuet

Læs kapitel 12

Spild (ikke) din tid