Paradoks 1. Hvis du vil lede andre, skal du kunne lede dig selv

KAPITEL 3:   Led på den fede måde

Led på den fede måde lyder måske lidt kryptisk. Vi refererer til det, som mange kalder det indre lederskab – andre ord for at lede sig selv. Vi har lovet os selv og vores læsere at undgå buzzwords og lignende smarte udtryk, som I kan finde i mange bøger om traditionel ledelse i magt-hierarkier. Men lige dette begreb er svært at komme udenom.

Det indre lederskab handler især om, men er ikke begrænset til, følgende:

Hvorfor tale om dit indre lederskab

Fordi hele fundamentet for denne bog er, at man skal kunne lede sig selv før, man kan lede andre. Derfor får du først et par ord på vejen her som opvarmning til kernen i den resterende del af bogen. Vi pakker så at sige pakken ud med dit indre lederskab.

 

Genindfør med-menneskelighed

Simon Sinek er en af vor tids store visionære tænkere (note kap3-1). Han har en fantastisk evne til at kommunikere komplekse budskaber på en enkel måde, så de er lette at huske. Sinek omtaler blandt flere ting i den inspirerende 5-min. video There’s NO Such Thing as “Soft Skills” at vi skal stoppe med at tale om bløde færdigheder (soft skills) og i stedet tale om humane/menneskelige færdigheder. Han understreger, at dygtige ledere er dem, der udviser med-menneskelighed ved bl.a. at lytte, vise empati og tålmodighed, for blot at nævne nogle få.

Vi kommer ind på disse og mange andre vigtige kilder til med-menneskelighed som en del af PisseGodt Lederskab i denne bog.

Hvor meget betyder troværdighed

Vi skriver i kapitel 14 (Vær dig selv), om troværdighed og betydningen af at være autentisk for dig som ny i ledelse. If. Sinek definerer Navy Seals (som han fortæller om i videoen) begrebet tillid ift. “What kind of person are you“. Her er en lille appetitvækker fra den iøvrigt ganske korte video:

Hvem har du selv mest lyst til at følge i en given situation:

En kollega med forholdsvis stor troværdighed og som skaber tillid?

En kollega med lille troværdighed, og som derved ikke formår at udvise tillid?

De færreste ønsker at følge en kollega, som man ikke kan stole på, og som dermed fremstår utroværdig.

Kan man måle tillid? Jesper Andersen er strategisk kommunikationsrådgiver, som giver et forslag til, hvordan man kan måle tillid. Han giver et bud på en forholdsvis kompliceret målemetode med mange parametre (note kap3-2). Men Sinek forenkler det:  Man ønsker at følge dem, som man har tillid til vil hjælpe, når det virkelig kniber. Man kan bede enhver i en organisation om at udpege hhv. de troværdige og utroværdige kollegaer – der vil altid blive peget på de samme personer, og de er derved nemme at finde.

De kollegaer, der er troværdige, opfattes erfaringsmæssigt som de bedste naturlige ledere (inkl. ikke-udnævnte ledere). I vores terminologi er de eksempler på PisseGode Ledere.

 

Hvad betyder det at kunne lytte

Vi giver dig også lidt baggrundsviden om kunsten at lytte og fokusere. 

På samme måde som før kan man spørge: Hvem har du selv mest lyst til at følge i en given situation:

En kollega, som først lytter, derefter selv taler og virker nærværende?

En kollega, som har mest travlt med at levere sit eget budskab?

Man har det godt sammen med kollegaer, der udviser oprigtig interesse for andre. Det starter oftest med noget så simpelt som at lytte aktivt til, hvad andre siger og ved. Ja, det lyder simpelt, men er faktisk slet ikke så nemt. Den PisseGode Leder har lært at beherske denne disciplin.

Flere metoder til at lede på den fede måde

Vi kommer senere nærmere ind på, hvordan du også kan udvikle dit indre lederskab. Dvs.  hvordan du bliver klogere på dig selv og får mere selvindsigt samt undersøger, hvilke humane kompetencer du kan have gavn af. Vi giver dig også nogle konkrete fif til, hvordan du kan komme i gang.

Vi skriver mere om vigtigheden af, at du lærer at lede med hjertet, viser følelser og sårbarhed og er tro mod dine egne værdier (hvad er vigtigt for mig og hvilke værdier lever jeg efter). Dette kræver nemlig mod og et højt niveau af selvindsigt. Når man viser sårbarhed ved at have hjertet med, udviser man helt automatisk troværdighed. Dette er med til at forankre frihed, tryghed og tillid, noget, som er helt essentielt i PisseGode Organisationer med PisseGod Ledelse. Du kan læse meget mere om dette i paradoks 6 (Når du ønsker andres tillid, må du selv udvise den). 

Vi har dedikeret et helt kapitel til vigtigheden af frivillighed i PisseGode Organisationer. Dvs. at ingen har ret til at tvinge andre til at gøre noget mod deres vilje. At man ikke opnår noget godt ved at give ordrer. Men skal en befalingsmand i militæret så ikke kunne afgive ordre i en kampsituation om at åbne ild og tage andre menneskers liv? Hvad med andre situationer, hvor der er tale om ‘liv eller død’? Fx Brandvæsenet? Redningstjenesten? Mandskabet i et nødstedt passagerfly? Disse er måske undtagelsen. Men omvendt…såfremt folk går frivilligt ind i et militær, kender de præmissen (liv og død). De kan vælge at have tillid eller ej til de ordrer, de modtager. I Danmark har man mulighed for at tilsidesætte overordnedes beslutninger i henhold til kongelig forholdsordre af 1952, som giver mulighed for ikke at bede om lov til at besvare ild i visse situationer.

Du får i hvert kapitel nogle Tips og Tricks til, hvordan du lærer dig selv bedre at kende og dit niveau af med-menneskelighed (humane kompetencer).  

Først en advarsel om at have magt og få lederhjerne

Vi lægger ud i næste kapitel med at forklare, hvordan du lynhurtigt kan udvikle det, der populært kaldes lederhjerneat være for glad for at have magt på den ufede måde – og blive en PisseDårlig Leder if. Alexander von Oettingen og Karsten Mellon (bogen Pissedårlig ledelse). Selvsagt skal du undgå at få lederhjerne. Men lederhjerne er noget, de fleste ubevidst udvikler, når de ikke passer på og bliver opmærksom på symptomerne i tide. Det er bl.a. derfor, der er så mange PisseDårlige Ledere i Danmark og resten af verden.

Vores erfaring viser – og forskning underbygger –  at der skal opmærksomhed på ovenstående, før man bliver en PisseGod Leder. Det ultimative svar på, om du er blevet en PisseGod Leder, får du kun ved at spørge kollegaer, hvordan de oplever dig. 

 

Læs videre:

Hvis du søger magten over andre, kan du miste den over dig selv