FEMTE PARADOKS:

Hvis du vil vise dit mod, skal du vise din sårbarhed

  • Styrke er at være autentisk i din ledelse og at vise din sårbarhed
  • Der er stor forskel på Kriger og Offer adfærd
  • Viljen til et stærkt selvværd går gennem selvindsigt og selverkendelse

  Hvordan forstår du det at have mod? Det siges, at mod ikke er fraværet af frygt, men at man har været i stand til at overvinde frygten (Nelson Mandela). Dette kan fx ske ved, at man sætter noget andet højere end frygt, hvilket trumfer erkendelsen af, at man føler sig utilstrækkelig eller generelt sårbar.

  ”Jeg lærte, at mod ikke er fravær af frygt, men triumfen over den. Den tapre mand er ikke ham, der ikke føler sig bange, men ham som overvinder frygten.”
  Nelson Mandela.

  Det kræver et vist mod at stå frem og åbent indrømme sin sårbarhed, uanset om der er tale om ens utilstrækkeligheder, historiske gerninger eller ens sindstilstand. Ligeledes kræver det et vist mod at ytre sig frem for at dukke sig, når det trækker op til uretfærdigheder og situationer, hvor ens værdier bliver udfordret.

  Måske har du hørt udtrykket: At lede med hjertet og med sværdet? At lede med sværdet, betyder – for os forfattere – at man er assertiv (udtrykker sig med respekt for både sig selv og den anden) og har pondus (fremtræder med myndighed og skaber respekt). Det kan man kalde den maskuline side. At lede med hjertet betyder at lede med empati og compassion (ordet kan ikke helt oversættes til dansk, for ud over at det handler om medfølelse, rummer compassion også et ønske om at lindre andres smerte), men også at man tør stå ved sine sårbarheder, og det kan så kaldes den feminine side. Det skal ikke misforstås som noget kønsbestemt, men som iboende kvaliteter hos os alle uanset biologisk køn.

  Lars Muhl beskriver i bogen Guds-formlen om den maskulines sides ypperste kvaliteter som: Enhed, stilhed, præcision og komplet nærvær. Enhed rummer det element, at der er noget, der forbinder os. Stilhed handler om fraværet af mental støj. Præcision handler om sansen for god timing og evnen til at håndtere ”sagens kerne”. Nærvær kan du læse om i kapitel 10 og det handler kort fortalt om at dedikere sit fokus til det, man er i gang med, både i tanke og handling. Tilsvarende skriver Muhl om den feminine sides ypperste kvaliteter: Evighed, bevægelse, ubetinget kærlighed og medfølelse. Evighed rummer det, at man kan sætte sig ud over ens egen levetids begrænsninger og tænke langsigtet. Bevægelse beskriver det dynamiske liv, hvor alt er i evig bevægelse, og hvor tingene generelt går mod mere bevidsthed. Ubetinget kærlighed og medfølelse er måske hjertets allerhøjeste kvalitet.

  Både den maskuline og den feminine side har sine fordele og ulemper, og vi vil argumentere for, at PisseGod Ledelse rummer og forener dem begge.

  At turde stå ved sin sårbarhed betyder dog ikke, at det skal tage al dit fokus. Men din måde at håndtere din sårbarhed på er ret afgørende. Gør du dig selv svagere, end du egentlig behøver, og fritager du dig selv fra et ansvar for at gøre noget ved situationen, bliver du reaktiv. Men erkender du din sårbarhed, og vælger at kompensere med dine styrker og ændre på dit fokus, bliver du proaktiv. En proaktiv adfærd og tankegang er det, der kendetegner en ægte Kriger, som tilmed kan lede sig selv. Vi kommer i kapitel 13 mere ind på, hvad metaforen Kriger betyder i ledelsesmæssig sammenhæng. Omvendt er en reaktivt adfærd det, der karakteriserer Offeret, og det afdækker vi ligeledes i kapitel 13.

  Hvis du ikke viser din sårbarhed, kan andre mennesker i din omgangskreds og arbejdsmæssige relationer også blive usikre på dig. Og mange tyr måske til at tolke på dine (manglende) følelser og handling. Ved at turde signalere din sårbarhed viser du først og fremmest, at du er et ægte menneske. Men også at du godt tør at stå ved dine følelser, og at du tager ejerskab af dem: ”Her er jeg. Jeg vælger åbent at vise, at jeg er ked af situationen, for det er den rette følelse lige her, hvor jeg befinder mig. Når jeg er tilstrækkelig afklaret og tiden er den rette, handler jeg”.

  Et højt selvværd er en god ballast at have, når du skal vise dine sårbarheder. Et selvværd er noget andet end selvtillid, for selvværdet stikker dybere og handler ikke om styrken af dine kompetencer. Og selvværdet er med til at gøre, at du godt tør at vise dine sårbarheder og udviklingssider. Dette kommer vi mere ind på i kapitel 15.

   

  Paradoks 5. Hvis du vil vise dit mod, skal du vise din sårbarhed

  Læs kapitel 13

  Krigeren er den, der leder sig selv

  Læs kapitel 14

  Vær dig selv

  Læs kapitel 15

  Selvværdets betydning i ledelse