Epilog

 Menneskeheden står på kanten af et markant paradigmeskift. Vi har endnu meget nyt og eksisterende at lære og integrere. Dette gælder fx en god indsigt i den menneskelige psyke og natur, som vi nu i endnu højere grad skal lære at anvende til at skabe optimale rammer i vores erhvervsliv.

Vi forfattere ønsker at sende nye eller uerfarne ledere – og vores læsere – godt på vej i denne retning. Det gør vi med glæde baseret på de knubs, vi selv har fået, samt de nye indsigter, vi har opnået på vejen og ved at dele med vores læsere en ydmyg erkendelse af, at vi ikke nødvendigvis sidder med den endegyldige sandhed og løsning på alle udfordringer.

Viden alene gør det ikke – du skal også udleve det i praksis.

Et af dine første træk er og var måske at læse noget fra denne bog. Derved er du ved at bestige en bakke eller måske et bjerg – stort eller lille – ikke som en opstigning gennem et karrierehierarki men mere gennem nogle spændende personlige udviklingstrin. Gevinsterne er nye indsigter, som bringer dig – og måske os alle – i retning af det PisseGode lederskab i PisseGode organisationer.

Nogle læsere kan måske føle vejen som strabadserende og fyldt med frustrationer. Der er ikke nogen klar markering af et spor eller en sti. Der er ikke en gang et endegyldigt mål, for det har det med at flytte sig i takt med opnåelse af livslang læring. Vi har kun vist dig vejen til nogle pitstop.

Rundt om dig ser du måske andre mennesker, som står på hver deres bakketop. Du kan godt spørge, hvordan de kom derop. Men til syvende og sidst gælder, at vi hver især må træde vores egen personlige sti.

Det kan være fristende for lederen at skyde genveje, men læringen kan nogen gange være større ved at forcere en svær strækning. Man kan slå sig og belønnes med at få øje på flere fejl, som man tidligere overså. Det kan til tider føles som to skridt frem og ét tilbage.

Vi er alle ledere. Lederen går foran og lederskabet skifter hele tiden ligesom trækfuglene på træk, der også altid tager sig af de fugle, som får brug for assistance på vejen. Ønsket er, at vi ikke kun tager på træk rent instinktivt men også med en nødvendig bevidsthed.

Vi kan bygge nye systemer og strukturer op, og vi kan gøre det med nye og stadigt mere positive intentioner. Men uden hele tiden at gøre det med netop større omtanke, bevidsthed og læring for øje, ender det hele ofte med at vi er tvunget til at gentage fortidens fejltagelser (se note: E1 for en metafor på netop dette af George Orwell i historien Animal Farm).

Hvad gør du nu herfra?

Hvis du er kommet igennem de fleste kapitler i bogen, er her 9 forslag til, hvordan du kommer videre eller godt i gang.

  • Gennemfør refleksionerne i slutningen af hvert kapitel. Gerne blot en enkelt hver dag eller hver uge så det virker overkommeligt.
  • Find en kollega som sparringspartner. Udvælg nogle af øvelserne i onlineversionen af bogen, som I gennemfører sammen. Reflektér og eksperimentér sammen – det giver jer stor og blivende læring.
  • Dan en læsegruppe med kollegaer eller ligesindede i dit faglige netværk, hvor I diskuterer de enkelte paradokser og kapitler.
  • Tag frem for alt små skridt ad gangen, når du/I får idéer til forandringer. Kun derved opnår man blivende forandringer – personlige såvel som de små praktiske ting i din organisation.
  • Når du forhåbentlig føler dig udfordret på noget af indholdet i bogen, så gå ind i det med åbent sind. Ægte åbenhed er at kunne skifte mening, når man finder ny information, som udfordrer noget, man tidligere troede på.
  • Besøg nogle af de danske PisseGode virksomheder, som vi nævner i bogen.
  • Deltag i vores netværk af PisseGode Ledere. Få en mentor.
  • Identificer hen ad vejen dine egne ledelsesparadokser.

PisseGod Ledelse bevæger sig indefra og ud. Det starter med én selv.

Vi forfattere lever langt fra op til idealbilledet ved selv at gå forrest på samtlige områder. Vi har heldigvis fejlet big time og gør det stadig. Og lærer af det hver gang. Vi har ligesom alle andre vores gode dage såvel som de mindre gode. Men det afholder os ikke fra konstant at stræbe efter at blive den bedste udgave af os selv. Vi har mentorer, vejledere og sparringspartnere, som vi er glade for hjælper os på vej.

Vi bliver derved til stadighed inspireret af andre. Vi ønsker også at blive inspireret af vores læsere. Kontakt os gerne via www.pissegodledelse.dk.

 

Med taknemmelighed

Leise Astrid Passer Jensen, Brian John McCullen Dahl