Læsevejledning

Vi har opbygget bogen således, at det burde være muligt at læse kapitlerne uafhængigt af hinanden.

Mange af vores læsere  har imidlertid fundet følgende rækkefølge god: 

1. Start på forsiden med forordet her. Dér står også noget om bogens målgruppe.
2. Læs om 7 forudsætninger for at få det fulde udbytte af bogen her.
3. Læs om os forfattere og vores baggrund for at skrive bogen her, hvis du er nysgerrig.
4. Selve bogen starter HER , hvor du åbner hvert kapitel. Men bemærk først:
     5. Bogen er opbygget af 8 paradokser – hver indeholdende 3 kapitler.
     6. Vi anbefaler, at du starter med at læse om vores definition af begreberne leder og ledelse.:
Gør således: Læs paradoks 1 HER, som guider dig automatisk til begreberne leder og ledelse i kapitel 1 og 2.

7. Nu er du i gang. Som sagt kan alle kapitler læses i vilkårlig rækkefølge.

Rigtig god fornøjelse!