SJETTE  PARADOKS:

Når du ønsker andres tillid, må du selv udvise den

  • Vi opfatter tillidsbegrebet helt individuelt 
  • Psykologisk tryghed er midlertidig og foranderlig
  • Frihed på arbejdspladsen er mest noget, vi tror, vi har

 

Vi vil gerne understrege vigtigheden af at lave et arbejdsmiljø, hvor der er frihed til at udtrykke sig frit. Fuldstændig frit – uden negative konsekvenser. Altså en frihed, der har fundament i begrebet psykologisk tryghed. Det kan dog være et særdeles vanskeligt og komplekst område. Måske er det i praksis umuligt. Tillid og frihed hænger sammen som ærtehalm. Det handler kapitlerne 16 (tillid) og kapitel 18 (frihed) om. I virkeligheden betyder tillid og frihed noget forskelligt for dig og mig. Det gør det ikke lettere at udvise tillid til hinanden på arbejdspladserne.

Psykologisk tryghed, som Harvard-professor Amy Edmondson beskriver i sin bog fra 2018, The Fearless Organisation, var og er en øjenåbner for mange, specielt ledere, som går rundt og tror, at de har skabt et sundt og trygt arbejdsmiljø med whistleblower-ordninger, som får alt frem i lyset. Det er bare slet, slet ikke gjort med disse frit-lejde ordninger. Der skal meget mere til og kræver, at alle – ikke kun kollegaer i ledende roller – konstant har fokus på, hvordan vi taler til hinanden, aktivt og fordomsfrit respekterer hinanden, og hvordan organisationer ‘sætter medarbejderne fri’ ved at indføre alternative organisationsformer til magt-hierarkierne. Vi skriver i kapitel 17 lidt om, hvad (psykologisk) tryghed er, at man skal undgå at finde syndebukke og at alle er ansvarlige for at sikre, at ingen føler sig ydmyget eller straffet på baggrund af meninger eller handlinger.

Det er som om, vi helt har glemt konceptet Den Lærende Organisation, som blev vældig populært at arbejde med i lederkredse i 1990’erne, hvor Peter Senges bog, The Fifth Discipline, så dagens lys på baggrund af Senge og hans kollegaers forskning. På baggrund af seneste forskning puster Amy Edmondson nyt liv i vigtigheden af konstant læring, som forudsætter tryghed på arbejdspladsen. Som ny i ledelse vil det være lige så hensigtsmæssigt i dag at sætte sig ind i forskning og viden omkring psykologisk tryghed, som det var i 1990’erne at læse Den Lærende Organisation. Derfor giver vi dig i kapitel 17 lidt inspiration til, hvordan du kan komme i gang.

Det hele starter med tillid og lykkes kun, hvis vi alle udviser tillid til hinanden.

 

 

Paradoks 6. Når du ønsker andres tillid, må du selv udvise den.

Læs kapitel 16

Tillid fremfor kontrol

Læs kapitel 17

Tryghed er det virkelige fundament

Læs kapitel 18

Frihed under ledelse