Paradoks 1. Hvis du vil lede andre, skal du kunne lede dig selv

KAPITEL 3:   Led på den fede måde

At lede på den fede måde…

… lyder måske lidt kryptisk. Vi refererer til det, som mange kalder det indre lederskab – andre ord for ‘at lede sig selv’. Vi har lovet os selv og vores læsere at undgå buzzwords og lignende smarte udtryk, som I kan finde i mange bøger om traditionel ledelse i magt-hierarkier. Men lige dette begreb er svært at komme udenom.

Det indre lederskab handler især om, men er ikke begrænset til, følgende:

Hvorfor tale om dit indre lederskab

Fordi hele fundamentet for denne bog er, at man skal kunne lede sig selv før, man kan lede andre. Derfor får du først et par ord på vejen her som opvarmning til kernen i den resterende del af bogen. Vi pakker så at sige pakken ud med dit ‘indre lederskab’. 

 

Genindfør med-menneskelighed

Simon Sinek er en af vor tids store visionære tænkere (note kap-3-1). Han har en fantastisk evne til at kommunikere komplekse budskaber på en enkel måde, så de er lette at huske. Sinek omtaler blandt flere ting i denne inspirerende 5-min. video, at vi skal stoppe med at tale om ‘bløde’ færdigheder (soft skills) og at dygtige ledere er dem, der udviser med-menneskelighed ved bl.a. at lytte, vise empati og tålmodighed, for blot at nævne nogle få. Vi kommer ind på disse og mange andre vigtige kilder til med-menneskelighed som en del af PisseGodt Lederskab i denne bog.

1. august, Leise: Her er en fantastisk Ted talk af en forsker, som taler om hvad det betyder for en virksomhed, når nogen er uforskammede og lign. Your rude coworker might *actually* be ruining the company.Prøv lige at gense den, og overvej, om ikke vi kan citere et par af hendes highlights?

https://www.linkedin.com/posts/ted-conferences_its-not-just-you-your-rude-coworker-might-activity-6959863067568394240-gKu7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Hvor meget betyder troværdighed

Vi skriver i kapitel xx om troværdighed og betydningen af at være autentisk for dig som ny i ledelse. Iflg. Sinek definerer Navy Seals (som han fortæller om i videoen) begrebet tillid (eng: trust) ift. “What kind of person are you“. Her er en lille appetitvækker:

Hvem har du selv mest lyst til at følge i en given situation:

En kollega med forholdsvis stor troværdighed og som skaber tillid?

En kollega med lille troværdighed, og som derved ikke formår at udvise tillid?

De færreste ønsker at følge en kollega, som man ikke kan stole på, og som dermed fremstår utroværdig. 

Kan man måle tillid? Nogen giver et bud på en forholdsvis kompliceret målemetode med mange parametre (note kap3-1). Sinek forenkler det:  Man ønsker at følge dem, som man har tillid til vil hjælpe, når det virkelig kniber. Man kan bede enhver i en organisation om at udpege hhv. de troværdige og utroværdige kollegaer – der vil altid blive peget på de samme personer, og de er derved nemme at finde [ref. Simon Sinek i ovenstående video].

De kollegaer, der er troværdige, opfattes erfaringsmæssigt som de bedste ‘naturlige ledere’ (inkl. ikke-udnævnte ledere). I vores terminologi er de eksempler på PisseGode Ledere. 

 

Hvad betyder det at kunne lytte

Vi giver dig også lidt baggrundsviden om kunsten at lytte og fokusere. 

På samme måde som før kan man spørge: Hvem har du selv mest lyst til at følge i en given situation:

En kollega, som først lytter, derefter selv taler og virker nærværende?

En kollega, som har mest travlt med at levere sit eget budskab?

Man har det godt sammen med kollegaer, der udviser oprigtig interesse for andre. Det starter oftest med noget så simpelt som at lytte aktivt til, hvad andre siger og ved. Ja, det lyder simpelt, men er faktisk slet ikke så nemt. Den PisseGode Leder har lært at beherske denne disciplin.

Vi fortæller i kapitel xx om nogle af vores erfaringer med, hvad der går godt, og hvordan kommunikation uden aktiv lytning kan gå gruelig galt.

Flere metoder til at lede på den fede måde

Vi kommer i bogen nærmere ind på, hvordan du også kan udvikle dit indre lederskab. Dvs.  hvordan du bliver klogere på dig selv og får mere selvindsigt samt undersøger, hvilke ‘humane kompetencer’ du kan have gavn af. Vi giver dig også nogle konkrete fif til, hvordan du kan komme i gang.

Vi skriver mere om vigtigheden af, at du lærer at lede med hjertet, viser følelser og sårbarhed og er tro mod dine egne værdier (hvad er vigtigt for mig og hvilke værdier lever jeg efter). Dette kræver nemlig mod og et højt niveau af selvindsigt. Når man viser sårbarhed ved at have hjertet med, udviser man helt automatisk troværdighed. Dette er med til at forankre frihed, tryghed og tillid, noget, som er helt essentielt i PisseGode Organisationer med PisseGod Ledelse. Du kan læse meget mere om dette i paradoks 6. 

I vores bog har vi  dedikeret et kapitel til vigtigheden af frivillighed i PisseGode Organisationer. At ingen har ret til at tvinge andre til at gøre noget mod deres vilje. At man ikke opnår noget godt ved at give ordrer. Men skal en befalingsmand i militæret så ikke kunne afgive ordre i en kampsituation om at åbne ild og tage andre menneskers liv? Hvad med andre situationer, hvor der er tale om ‘liv eller død’? Fx Brandvæsenet? Redningstjenesten? Mandskabet i et nødstedt passagerfly? Disse er måske undtagelsen. Men omvendt…såfremt folk går frivilligt ind i et militær, kender de præmissen (liv og død). De kan vælge at have tillid eller ej til de ordrer, de modtager. I Danmark har man mulighed for at tilsidesætte overordnedes beslutninger i henhold til kongelig forholdsordre af 1952, som giver mulighed for ikke at bede om lov til at besvare ild i visse situationer.

Du får i hvert kapitel nogle Tips og Tricks til, hvordan du lærer dig selv bedre at kende og dit niveau af med-menneskelighed (humane kompetencer).  

Først en advarsel om at have magt og få lederhjerne

Vi lægger ud i næste kapitel med at forklare, hvordan du lynhurtigt kan udvikle det, der populært kaldes lederhjerneat være for glad for at have magt på den ufede måde – og blive en PisseDårlig Leder [ref. 2]. Selvsagt skal du undgå at få lederhjerne. Men lederhjerne er noget, de fleste ubevidst udvikler, når de ikke passer på og bliver opmærksom på symptomerne i tide. Det er bl.a. derfor, der er så mange PisseDårlige Ledere i Danmark og resten af verden.

Vores erfaring viser – og forskning underbygger –  at der skal opmærksomhed på ovenstående, før man bliver en PisseGod Leder. Det ultimative svar på, om du er blevet en PisseGod Leder, får du kun ved at spørge kollegaer, hvordan de oplever dig. 

 

Læs videre:

Hvis du søger magten over andre, mister du den over dig selv

Referencer

[Ref. 1]  Simon Sinek (video), 26. februar 2021. There’s NO such things as “Soft Skills”. https://www.youtube.com/watch?v=o9uzJ0LgvT0
Senest tilgået 28. september 2021.

[Ref. 2]  Mellon et.al., 2020. Pissedårlig ledelse

 

 

Noter til kapitel 3

    • Note [kap 3-1x]: Simon Sinek beskrives som en af vor tids visionære tænkere. Simon has devoted his professional life to help advance a vision of the world that does not yet exist; a world in which the vast majority of people wake up every single morning inspired, feel safe wherever they are and end the day fulfilled by the work that they do. Simon is the author of multiple best selling books including Start With Why, Leaders Eat Last, Together is Better, and The Infinite Game.
    • Note [kap 3-2]: Jesper Andersen er strategisk kommunikationsrådgiver og giver på sin hjemmeside et forslag til, hvordan man kan måle tillid:     https://quantum.dk/guidelines-maale-tillid/ (senest tilgået 18. oktober 2021)