De nye organisationformer vinder terræn i Danmark

  • “Fremtidens organisationer”
  • xxx
  • xxx

xxx

xx

x

x

Danske firmaer med selvledelse, netværksorganisation, xxx

Her er et overblik over firmer i Danmark, som afprøver andre måder at organisere sig på end de utilsvarende hierarkier

[1] Produktionsselskabet Blonde Inc.
Læs mere om selvledelse ift. behov for også at have et passende niveau af struktur her: https://www.linkedin.com/posts/dagbladet-borsen_tre-autodidakte-chefer-tror-p%C3%A5-selvledelse-activity-6815141953131311104-UtM2 [tilgået 24. juli 2021]

x

Udenlandske firmaer med selvledelse, netværksorganisation, xxx

Her er et lille udsnit af firmer, som har valgt andre måder at organisere sig på end hierarkiet.

[1] Buurtzorg (Holland)
Artikel i Politikken: https://politiken.dk/debat/art8297955/%C2%BBVi-giver-chefer-skyh%C3%B8je-l%C3%B8nninger-fordi-vi-tror-de-er-%C3%A5h-s%C3%A5-vigtige.-Men-det-er-de-ikke%C2%AB [tilgået 25. juli 2021]

x