Den gode leder anno 2021

  • Er du en leder? 
  • Skal man være formelt ansvarlig for andre for at være leder?
  • Findes der gode eller dårlige ledere, og hvem skal vurdere dette?

I bogen Pissedårlig ledelse beskriver Alexander von Oettingen og Karsten Mellon ledelse som “et fænomen, som er interessant, motiverende og udfordrende.” Og at det samtidig også er “et møde med alt, hvad der kan gå galt.

I denne bog får du vores vurdering af ledelse og vores oplevelser af, ledelse kan være både god og dårlig afhængigt af perspektivet

Oettingen og Mellon anfører, at

Ledelse er et uafklaret ord, og kan strengt taget betyde alt eller intet”. 

Og at man ikke kan blive enige om, hvad begrebet indeholder.

Dèt er jo interessant at vide, når man sidder og gerne vil givet et bidrag, der skal handle om “Pissegod Ledelse”. Især når noget så flyvsk har så ufattelig stor indflydelse på alle menneskers liv og velbefindende.

Men vi blev hurtigt enige om, hvordan vi opfatter ledelse, og definerer det således:

Ledelse er at skabe resultater gennem andre, sammen med andre  

xx

x

x